heltur
Wypożyczalnia

W roku 2020:

Przyczepy wyjazdowe wypożyczamy na okresy tygodniowe na wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Camper Buerstner Lewanto 560 - na okresy dwutygodniowe.

Okresy mogą być dłuższe.