heltur
Costa del sol

Kiedy u nas sypie śnieg lub, co się™ zdarza cze™sto, pada deszcz - coraz wię™cej Polaków zastanawia się™ - gdzie uciec przed zimą…? I coraz cz궛ciej decydują… się™ na egzotyczne wyprawy w miesią…cach zimowych.

Powodów tych zimowych "ucieczek" jest kilka. Ten gł‚ówny jest prosty - najzwyczajniej w ś›wiecie wielu rodaków nie lubi zimy. Zwł‚aszcza takiej bez ś›niegu, za to z krótkimi, szarymi dniami, pluchą… i wszechogarniają…cym smutkiem krajobrazu. Nikt też nie chce chorować‡ a okres zimowy to nie tylko skaczace temperatury, zawieje, szarość‡ krajobrazu ale także kichanie, prychanie, katar, ból gardł‚a, grypa i wiele innych dolegliwoś›ci. Rano ciemno, kiedy wstajemy, po poś‚udniu już ciemno, kiedy wracamy z zaję™c lub pracy.

Inny z powodów ma naturę™ finansową… - wiele z egzotycznych kierunków, w miesią…cach zimowych jest bardziej przystą™pnych i atrakcyjnych cenowo, natomiast hotele i plaże nie są… zatł‚oczone.

I w koń„cu powód natury praktycznej - w wielu przypadkach miesią…ce zimowe to najlepszy czas na wizytą™ w ciepł‚ych krajach pod wzglą™dem pogody - temperatury nie są… zbyt wysokie, rzadziej zdarzają… się™ zjawiska ekstremalne.

Zapraszamy wię™c do podróży do Costa del Sol w Hiszpanii na jej sł‚oneczne wybrzeże. Polecamy takie miejscowoś›ci jak Marbella bardzo popularna i znana w krą™gach ludzi zamożnych gdzie można przeczekać‡ naszą… zimą™. Zapraszamy do Fuengiroli - przepię™knej miejscowoś›ci, spokojnej, cichej, nowoczesnej i na wskroś› przyjaznej mieszkań„com i goś›ciom a tych tu nie brakuje.

Fuengirola to miasto o nowoczesnych rozwią…zaniach w skali makro, doskonał‚ych arteriach komunikacyjnych, autostradach, niesamowicie pię™knych widokach. Miasto bardzo czyste, zadbane. Pię™kne osiedla z bogatą… infrastrukturą… uł‚atwiają…cę… życie mieszkań„ców dzię™ki parkingom, placom zabaw, basenom, kortom tenisowym, smietnikach schowanych pod ziemią…, a także licznym imprezom, jarmarkom, festynom.

Mieszkaja tu ludzie niemal z cał‚ej Europy a także i innych kontynentów zwł‚aszcza tych zimnych a wię™c mamy w Fuengiroli cał‚e dzielnice Szwedów, Finów, Norwegów z ich placówkami kulturalnymi, szkoł‚ami, Mieszka tam mnóstwo Anglików z wł‚asnymi pubami. W cią…gu dnia zycie tę™tni skupiają…c sie wokół‚ Morza Śšródziemnego, jego plazy i 10 kilometrowej pase maritmo. Bo co do tego, że zima pod palmami to dobry pomysł‚, przekonał‚o się™ już wielu.