heltur
Sprzedaż przyczep kempingowych

W 2015 roku proponujemy Pań„stwu sprzedaż  przyczep kempingowych różnych marek oraz roczników poczynają…c od najtar„szych (w granicach 4 tys. zł‚) - po kilkuletnie.

Rozpiętość‡ cen jest znaczna w zależnoś›ci od komfortu, wieku i wielkoś›ci przyczepy.

Przyjmujemy również zamówienia indywidualne.

Na wszystkie przyczepy udzielamy gwarancji od 1 roku do lat dwóch. Zapewniamy serwis, a także zimowanie.

Wię™cej informacji pod nr telefonu: 500 298 245