heltur
Sprzedaż przyczep kempingowych

W 2020 roku - w okresie od września do końca kwietnia 2021

 - proponujemy Pań„stwu:

 

srzedaż  przyczep kempingowych różnych marek oraz roczników poczynają…c od najstar„szych (w grapnicach 4 tys. zł‚) - po kilkuletnie w okresie .

 

 

Rozpiętość‡ cen jest znaczna w zależnoś›ci od komfortu, wieku i wielkoś›ci przyczepy.

 

 

Przyjmujemy również zamówienia indywidualne.

 

Na wszystkie przyczepy udzielamy gwarancji od 1 roku do lat dwóch. Zapewniamy serwis, a także zimowanie.

 

Wię™cej informacji pod nr telefonu: 500 298 245